Stacks Image 23
Persoonlijke Profiel Analyse
Manon is gecertificeerd om met de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) van Thomas International te mogen werken.

De PPA is een unieke methode om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de manier waarop iemand bij voorkeur werkt, wat zijn sterke kanten zijn, welke manier van communiceren de persoon prefereert, wat zijn motivatoren zijn en welke bijdrage de persoon kan leveren aan een organisatie.

In de analyse wordt gebruik gemaakt van het DISC-model. Dit model geeft uitleg over vier gedragsstijlen. Hiermee wordt duidelijk welke stijl de voorkeur heeft van de persoon die de PPA heeft ingevuld. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om andere gedragsstijlen te herkennen. Iets wat de samenwerking met bijvoorbeeld collega's en/of klanten positief beïnvloedt.
Stacks Image 37